نجوای فرهنگ شماره 14

زمستان 1388

يادداشت سردبير
جايگاه مادر در فرهنگ عامه/ مصطفي خلعتبري ليماكي
جايگاه زن در اشعار، ترانه ها و سوگ چامه هاي بختياري/ زينت صالح پور
جايگاه زن و خانواده در ايل اليكايي گرمسار/ عليرضا شاه حسيني
نقش زن در خانه و زندگي دستگرد كهك قم/ مصطفي جعفرزاده دستجردي
نگاهي به نقش و هنر زنان در خانواده، حسين آباد ناظم ملاير/ مراد عبدلي
آيين فصل در بِصري بروجرد/ غلامحسين ياراحمدي (كرزبر)
همبستگي اجتماعي در آيين انارچيني روستاي انبوه/ فاطمه شعباني اصل
آداب و آيين هاي مربوط به كودك در فرامرزكلاي سوادكوه / احمد باوند سوادكوهي 
« از تولد تا نامگذاري » آيين هاي كودك/ صادقه صحت
نظري به آداب معاشرت در كازرون/ محمدمهدي مظلوم زاده
چادرشب بافي، هنري فرامو ششده/ محمد افروغ و ديگران
بررسي نظام خانواده و خويشاوندي در روستاي روشنابدر طالقان / سيدعليرضا هاشمي
مراسم عروسي در منطقة لامرد و مهر فارس/ جواد عسكري چاوردي
وليمه و سور براي پسران دركوچ نهار جان بيرجند/ محمدحسن آسايش
جايگاه مهمان و آداب مهما ننوازي در پسوجان سيرجان / عزيزالله ايران نژاد
برنامه راديويي فرهنگ مردم
تازه هاي نشر

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

اخبار تصویری